Илл. 1 (из 1). Стр. 71 — С. Иида [Iida] «Otona no irasuto kaiwashū. Roshiago», Токио, 2010